Huset

 

Vinde Forsamlingshus er en selvejende institution, til at forestå den daglige drift, har man ansat Lene Vinther.

 

  Ud over at hele området afholder mange af deres fester i Vinde Forsamlingshus, bruges stedet også til amatørteater, folkedans, Dagpleje, gymnastik,generalforsamlinger, lotterispil og forårsfest. mv.  

  Alt leje af Vinde Forsamlingshus foregår ved henvendelse til
Lene Vinther på tlf. 97 52 02 90 / 97 52 10 32.
 

  Bestyrelsen for Lund-Vinde-Resen Forsamlingshusforening:
Formand: Inge Nielsen, 30567019
Kasserer: Hanne Mikkelsen, 97524070
Sekretær: Hanne Eiskjær, 97527952
Næstformand: Anders Daubjerg, 21246704/97511719
Bestyrelsesmedlem: Inger Nielsen, 21758336
 


Eksempel Æresport


Sidst opdateret: