Velkommen til
Vinde Forsamlingshus

Bliv medlem af Vinde Forsamlingshus forening.
Et kontingent, der dækker hele husstanden, koster kun 125 kr. årlig
Kan indbetales på konto Nr:9070 2600052678 eller Mobile pay: 99625
Du bliver ikke økonomisk forpligtet,
og der er ingen personlig hæftelse.
Henvendelse kan ske til bestyrelsen.
Se under afsnittet "Huset"

Om dette materiale Tryk her:


Vinde
Forsamlingshus
har en hjertestarter monteret
til højre for indgangsdøren.


BEMÆRK:

19/3 2020 kl. 19.00 – Foredrag med Søren Vester.
Søren Vester kan med sin fortælleglæde og entusiasme inspirere tilhørerne til
at føre deres egne drømme og ideer ud i livet og blive aktive deltagere i deres egne lokalsamfund.
Søren Vester er uddannet designer fra Danmarks Designskole, og han beskæftiger sig med indretning og skæve vinkler.
Pris kr. 150,00 inkl. en sandwich og 1 øl/vand.
Betaling skal ske ved tilmelding via bankoverførsel eller via mobile pay.
Tilmelding senest den 12/3 2020 til Hanne Eiskjær på mobil 31270088 – gerne SMS.


   


Sidst opdateret: